Aktualności

17. January 2017

Wody balastowe frachtowców już bez pasażerów na gapę

Wody balastowe mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa statków, ale ich niekontrolowany zrzut sieje spustoszenie w światowych ekosystemach. Przyjęta niedawno konwencja dotycząca wód balastowych wprowadza szereg nowych środków kontroli, co oznacza, że około 35–40 tysięcy statków będzie musiało zamontować instalacje do oczyszczania tych wód, aby spełnić bardziej rygorystyczne wymagania.

Każdego roku na całym świecie pomiędzy morzami przewozi się od pięciu do dziesięciu miliardów ton wody. Dzieje się tak dlatego, że po morzach świata pływa gigantyczna flota statków handlowych, które regulują swoje zanurzenie i stabilność, nabierając i wypuszczając wody balastowe z przepastnych zbiorników.

Nowo przyjęta konwencja dotycząca gospodarki wodami balastowymi ma położyć kres niekontrolowanym zrzutom tych wód w znacznej części świata. Uznano, że środowisko naturalne płaci zbyt wysoką cenę za zrzucanie wód, które zawierają inwazyjne drobnoustroje. Teraz statki handlowe na całym świecie muszą zamontować instalacje oczyszczające oraz wziąć większą odpowiedzialność za swoje wody balastowe.

Rasmus Folsø, prezes zarządu Desmi Ocean Guard, jest ekspertem w dziedzinie postępowania z wodami balastowymi i z niecierpliwością oczekuje na nowe uregulowania w tej kwestii:

„To dobra wiadomość, ponieważ inwazyjne organizmy mogą powodować niedające się przewidzieć zmiany w środowisku. Kiedy taki organizm zostanie wprowadzony do nowego ekosystemu, praktycznie nie ma możliwości, aby się go pozbyć. Dlatego wprowadzenie nowych przepisów to ważny krok w kierunku ograniczenia tych niekorzystnych dla środowiska skutków” – mówi Rasmus Folsø.

Nawet 40 tysięcy statków będzie potrzebować nowej instalacji oczyszczającej

Jak dotąd blisko 95% statków na świecie pływa bez rozwiązań umożliwiających odpowiednie postępowanie z wodami balastowymi, ale taki stan może trwać tylko do 8 września 2017 r. Po przyjęciu przez Finlandię międzynarodowej konwencji IMO dotyczącej wód balastowych z 2004 r. liczba krajów, które ją popierają, wzrosła do 52 i jest już wystarczająca, aby konwencję można było wprowadzić w życie i zaostrzyć wymagania dotyczące postępowania z wodami balastowymi na skalę światową.

W ciągu następnych pięciu lat wszystkie statki pływające na szlakach międzynarodowych będą musiały zamontować specjalną instalację służącą do oczyszczania zrzucanych wód balastowych, aby w ten sposób spełnić wymagania norm dotyczących certyfikacji i kontroli jakości. Szacuje się, że blisko 35–40 tysięcy statków będzie musiało zostać wyposażonych w kompletne instalacje kadłubowe.

„Istnieje ponad 60 homologowanych instalacji do oczyszczania, ale dwie najczęściej stosowane wykorzystują zarówno oczyszczanie chemiczne, jak i dwustopniowy proces z użyciem filtrów mechanicznych i naświetlania promieniami UV. W przeważającej większości przypadków instalacje do oczyszczania będą montowane w maszynowni, jednak w statkach, w których nie ma wystarczająco dużo miejsca, można wykonać specjalną nadbudówkę” – wyjaśnia Rasmus Folsø.                                                                                                                          

Otwarcie wielkiego rynku

Po wprowadzeniu przez konwencję nowych wymagań dotyczących oczyszczania wód balastowych dostawcy i firmy zajmujące się instalacjami dla wód balastowych mogą liczyć na dodatkowe zlecenia.

„To olbrzymi rynek, który będzie się rozwijać w ciągu następnych pięciu, sześciu lat. Skorzystają na tym dostawcy urządzeń i rozwiązań do oczyszczania, takich jak filtry mechaniczne i zespoły UV. Spodziewamy się również większego zapotrzebowania na profesjonalne usługi w takich dziedzinach, jak: projektowanie, montaż i inne prace związane z nowymi urządzeniami, zarówno na istniejących, jak i nowo budowanych statkach” – stwierdza Rasmus Folsø. I dodaje:

„Na rosnącą liczbę zamówień mogą też liczyć producenci generatorów wysokoprężnych, ponieważ w pewnych sytuacjach statki mogą potrzebować dodatkowej energii elektrycznej, aby zasilić duże instalacje do oczyszczania, które w zależności od modelu mogą przetwarzać od 50 do kilkudziesięciu tysięcy ton wody na godzinę”.

To także dobra wiadomość dla duńskich wykonawców usług morskich, którzy należą do ścisłej czołówki w zakresie ochrony środowiska. W tej grupie znajduje się również firma Hoyer, dostarczająca morskie silniki elektryczne, stosowane m.in. w wielu pompach do przepłukiwania wstecznego, które tłoczą olbrzymie ilości wody przez instalacje oczyszczające.


Informacje o konwencji dotyczącej postępowania z wodami balastowymi
 

  • Konwencja wchodzi w życie na całym świecie 8 września 2017 r.
  • Konwencja ustanawia limity prawne dla stężenia organizmów oraz zasady postępowania z osadami w wodzie balastowej.
  • Konwencja obowiązuje jako główny przepis dla wszystkich statków, które dokonują zrzutu wód balastowych.
  • Statki, które pływają wyłącznie po swoich wodach terytorialnych, są zwolnione z przestrzegania konwencji.
  • Statki pływające po stałych szlakach w pobliżu linii brzegowej lub po określonych obszarach mogą wystąpić o zwolnienie na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka, która wykaże niski poziom zagrożeń. Ocenę tak zwanego „tego samego obszaru ryzyka” przeprowadza się, stosując wytyczne opracowane przez Międzynarodową Organizację Morską ONZ (IMO).
  • Statki wybudowane po 8 września 2017 r. muszą być wyposażone w instalacje do oczyszczania wód balastowych. Terminy zamontowania instalacji w statkach wybudowanych przed tą datą nie zostały jeszcze ustalone. Ten temat będzie przedmiotem rozmów podczas sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC) w lipcu 2018 r. 

Newsmail signup

Otrzymuj najświeższe informacje

Zapisz mnie

Imię i nazwisko*

Tytuł*

Firma*

Kraj*

E-Mail*

* required fields

Wybierz :

Usuń subskrybcję